skip to main content
Gwyl Fwyd Castell Newydd Emlyn - logo - Newcastle Emlyn Food Festival

Gyda thristwch cyhoeddwn na fydd Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn yn digwydd yn 2023. Nid yw hwn wedi bod yn benderfyniad rhwydd ond ar ôl pwyso a mesur mae’r pwyllgor yn teimlo na ellir ymgymryd â’r gwaith. Mae sylfeini cadarn gyda’r ŵyl fwyd yn y dref ac mae’r gymuned gyfan wedi’i chefnogi dros y blynyddoedd a hoffem ddiolch i chi gyd am eich holl waith caled. Wrth edrych i’r dyfodol, mae’n gyfle i ni drosglwyddo’r awenau petai grŵp o unigolion brwdfrydig yn dangos diddordeb. Mae croeso i chi gysylltu â ni ar gwylfwydcne@hotmail.co.uk gydag unrhyw sylwadau.

It is with sadness that we announce that the Newcastle Emlyn Food Festival will not take place in 2023. This hasn’t been an easy decision but after serious consideration the committee feels that they can no longer undertake the work. The food festival has solid foundations in the town and the whole community has supported it over the years and we would like to thank you all for all your hard work. Looking to the future, it is an opportunity for us to hand over the reins should a group of enthusiastic individuals show interest. You are welcome to contact us on gwylfwydcne@hotmail.co.uk with any comments.